Maciej Chodziński, „Gewaltkammer"

Znajomi znad morza, Wrocław 2016
Organizator: Instytutu Kultury Miejskiej
Kuratorzy: Ania Witkowska, Emilia Orzechowska, Sylwester Gałuszka